2014/08/05

Self-portrait

As you already know, Jul likes drawing. Everything. At home, we run out of paper at a horrifying speed. But not to worry, given that we get pictures like that later on.
Actually, she doesn’t make them quietly - while drawing, Jul likes to sing or hum, but about that later.

This is how Jul sees herself.:)


* * *
Jak już wiecie Jul lubi rysować. Wszystko. W naszym domu papier kończy się z zatrważającą prędkością.
Ale to nic, jeżeli później powstają takie właśnie rysunki.
Właściwie to rysunki nie powstają w ciszy - Jul wtedy śpiewa lub nuci piosenki, ale o tym innym razem.

Oto jak siebie widzi Jul. :)
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...