2016/11/16

TRIANGULER ANIMALS

Some time ago Julia drew triangular animal heads. The animals are: a hedgehog, a raccoon and a fox. 
I’m considering making them into pillows – they would be cute, wouldn’t they?

* * *

Jakiś czas temu Julka narysowała trójkątne głowy zwierzaków. Są to:jeż, szop pracz i lisek.
Teraz myślę o zrobieniu wg tego wzoru poduszek - byłyby słodkie, co?


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...